LOCAL ACT

O nás

LOCAL ACT je zoskupením jednotlivcov, ktorých spája presvedčenie, že prispievať k rozvoju kultúry spoločnosti je možné jedine prostredníctvom vnútorne angažovaného prístupu k premýšľaniu, tvorbe či produkcii.

V širšom rámci si uvedomujeme vlastnú zodpovednosť za nepretržitú re/interpretáciu existujúcich formálnych kultúrnych hodnôt a noriem. Na základe našej vnútornej etiky si utvárame normy vlastné a aj napriek množstvu pochybností ich verejne formulujeme a KONÁME. Dejiskom nášho konania je naša každodenná skúsenosť, náš každodenný život. Ten je pre nás reprezentovaný spätosťou s MIESTOM, v ktorom sa pohybujeme, na ktorom (vďaka podnetom z neho vychádzajúcich) utvárame svoju občiansku identitu a to tak v autentickom prežívaní, ako aj v sústavnom kladení si otázok.

Zaujíma nás individuálny rozmer, ktorý si nesieme v sebe, individuálne ho prežívame, ale vnímame tiež rozmer kolektívny, ktorý potrebujeme verejne zdieľať, zaznamenať, šíriť.

 

Aktivity

MESTO AKO POLITIKUM – rozvoj kultúry mestského občianstva 

Séria diskusií s odborníkmi a decízormi o správe veci verejných v meste na témy: (1) Verejný priestor (ne)samozrejmý?, (2) Kultúra (ne)potrebná?, (3) Ako (ne)spravovať mesto?, (4) Právo na bývanie, (5) Doprava, doprava, doprava, (6) Boj o priestor, (7) Otázky suburbanizácie, (8) Aká politika?, (9) Čo s Tebou Bratislava a prednášky spojené s diskusiami pre študentov VŠ. Web: https://mestoakopolitikum.wordpress.com.

DIZAJN KAŽDODENNOSTI – formovanie mestskej skúsenosti 

Séria aktivít zameraných na reflexiu vnímania miest našej každodennosti : (1) príbehy o obyvateľoch mestskej štvrte v Bratislave, (2) kultúrne oživenie novinového stánku na Šancovej, (3) diskusia o budúcnosti Trhoviska na Žilinskej ulici, (4) spracovanie histórie budovy YMCA na Šancovej – webstránka (5) komentovaná prechádzka štvrťou, (6) založenie Iniciatívy za zachovanie Trhoviska na Žilinskej, (7) pamäť štvrte Schanze – spracovanie pamäte miest štvrte, (8) vydanie publikácie Trhovisko na Žilinskej ulici – skúsenosť miesta. Web: dizajnkazdodennosti.sk.

 

Iniciatívu tvoria

Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj neziskových organizácií, lektorovaniu a trénovaniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda, 4 roky ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Pôsobí ako expert platformy Kultúrna Bratislava presadzujúcej vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja.

Zuzana Ivašková pôsobí v mimovládnom neziskovom sektore ako koordinátorka kultúrnych projektov a konzultantka, ako aj vo verejnom sektore v oblasti plánovania a implementácie kultúrnych politík územnej samosprávy. Vyštudovala na katedre Humánnej geografie na PriF UK v Bratislave. Ako lokálna aktérka angažujúca sa na periférii centra mesta Bratislava spoluiniciovala viacero občianskych projektov a aktivít vo verejnom priestore (Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici, Salónik a i.). V minulosti viedla Oddelenie kultúrneho plánovania Bratislavského kraja, Európsky kontaktný bod na Slovensku, pôsobila v Nadácii Intenda, v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko, či v nezávislom kultúrnom centre A4 – priestor súčasnej kultúry v Bratislave.

 

Spolupráca

A4 – priestor súčasnej kultúry je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. www.a4.sk

a4-logo310

 

Podpora

Kancelária Creative Europe Desk je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov. http://www.cedslovakia.eu

EU flag-Crea EU [B&W] SK

Fond na podporu umenia http://www.fpu.sk/sk/

Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry. http://www.bratislavskykraj.sk

bsk_logo

Hlavné mesto SR Bratislava z grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky na podporu kultúry Ars Bratislavensis. www.bratislava.sk

Unknown

 


LOCAL ACT © 2018