+

LOCAL ACT, občianske združenie
localact.sk@gmail.com
+421 908 743 705

IČO: 42261937

Registrovaný v registri občianskych združení MV SR dňa 4.5.2012
pod číslom VVS/1-900/90-39510

Sledujte nás aj na Facebooku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy