+

PRIPRAVUJEME:

MESTO AKO POLITIKUM: ČO S TEBOU, BRATISLAVA?

29.10.2018 o 19:00, A4 – priestor súčasnej kultúry

Pokračovanie série verejných diskusií o problémoch a výzvach, ktorým čelí súčasné mesto. Tentoraz predvolebná debata so štyrmi najvážnejšími kandidátmi na funkciu primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách – V. Mikom, J. Mrvom, I. Nesrovnalom a M. Vallom.

Prečo by to mal byť práve jeden z nich, kto na ďalšie 4 roky obsadí primátorske kreslo? Aká je ich osobná a politická hodnotová profilácia a aký bude mať vplyv na povahu ich politiky? S kým, prečo a ako plánujú spolupracovať pri riadení mesta? Ako títo kandidáti interpretujú súčasné hlavné problémy mesta a sú nimi navrhované riešenia adekvátne? Ako plánujú reagovať na výzvy, ktorým Bratislava čelí v súvislosti s globálne sa meniacim prostredím, klimatickou zmenou a široko artikulovanou potrebou udržateľného rozvoja? Aké opatrenia v danom kontexte ponúkajú kandidáti v environmentálnej, sociálnej, ekonomickej či kultúrnej oblasti?

Moderuje Bohdan Smieška.

Organizuje Local Act v spolupráci s A4 – priestorom súčasnej kultúry.

Program bol podporený grantovým programom hlavného mesta Slovenskej republiky na podporu kultúry Ars Bratislavensis.

PROGRAM A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy