+

LOCAL ACT
localact.sk@gmail.com
+421 905 494 076

IČO: 42261937

Registrovaný v registri občianskych združení MV SR dňa 4.5.2012
pod číslom VVS/1-900/90-39510

Sledujte nás aj na Facebooku.